Alla inlägg av ivan

COVID19-krisen ökar behovet för programvaruutvecklingoch outsourcing

Den pågående COVID-19-krisen har påverkat den europeiska IT-marknaden. Pandemin har betonat vikten av digital transformation och stimulerat efterfrågan på IT-lösningar. Många företag har inte egen kunskap och färdigheter för att utveckla dessa verktyg. Vi noterar därför, tack vare fler förfrågningar till oss, därför att behovet av noggrant utvalda outsourcingpartners har ökat

De regelbundet införda nedstängningarna lyfter också fram behovet fler digitala tjänster. Tjänster som, om de inte finns, måste utvecklas snabbt eller när det funnits tidigare -anpassas till rådande läge.

Självklart stör COVID-19 affärerna för många även outsourcing leverantörer. Projekt som var på väg att påbörjas har senarelagts, men inte ställts in.

Calcey Technologies, Colombo, Sri Lanka

När återhämtningen börjar förväntas efterfrågan på tjänster för mjukvaruutveckling att öka. Pandemin har betonat fördelarna med IT-lösningar, både för interna affärsprocesser och för samverkan med kunder. Företagen är nu mer medvetna om att pandemier kan hända igen. De är medvetna om vilken effekt detta skulle ha på deras verksamhet. Ändå är det i allmänhet inte möjligt att anställa extra personal för att utveckla programvara, särskilt efter en kris som denna. Det är då erfarna outsourcing leverantörer med hög flexibilitet som söks.

Vi noterar att fler företag funderar på outsourcing av IT i och med att det kan göra dem mer flexibla och starkare i svåra tider. Detta är naturligtvis bara fallet om outsourcing genomförs med hög kvalité. Hemarbete har suddat ut skillnaden mellan interna, nearshore- och offshore-team. Detta medför att fler tittar på andra destinationer än de traditionella. Sri Lanka kommer vara ett intressant alternativ. Vi kunde också konstatera att företag som har en del av sin utveckling på t ex Sri Lanka kunde genomföra hemarbete i stor skala bättre än de som inte har outsourcing. Detta då rutinerna redan fanns på plats. Det var blev bara några fler på de dagliga onlinemötena.

Ökad digital transformation kräver ytterligare programvarulösningar och därmed utvecklingskapacitet.

Svenska besökare hos Calcey Technologies,

De nya omständigheterna och utmaningarna orsakade av COVID-19 har skapat möjligheter för tjänster för mjukvaruutveckling.

Företagen går snabbare in i molnet och behöver skräddarsydda lösningar för att göra det. Eftersom arbete hemifrån blir allmänt accepterat behöver personalen fjärråtkomst till sina filer och program. Återförsäljare behöver webbshoppar och appar nu när deras kunder har blivit vana vid online-shopping. Jordbruksföretag behöver appar för att göra sin försörjningskedja transparent och kommunicera med sina jordbrukare. Och det här är bara några få exempel.

Svensk besökare, Calcey Technologies, Colombo, Sri Lanka

Alla dessa programvarulösningar kräver utvecklare med hög kompetens och kunskap. Utvecklare måste också ha mycket erfarenhet och leverera lösningar snabbt. Informationssäkerhet och kvalitet är oerhört viktigt. Vi rekommenderar att välja samarbetspartners som har erfarenhet av den svenska marknaden.

Tack de av oss noggrant utvalda IT-företagen på Sri Lanka och våra erfarna rådgivare här i Sverige garanterar vi att ni hittar rätt partner i – rätt tid och till rätt pris.

Kontakta oss idag – info@houseofsrilanka.se

Beställ ditt ex gratis av Radars rapport – klicka här

Vanliga prismodeller för mjukvaruutveckling – och hur man väljer det bästa för dina affärsbehov.

Efutures Colombo Sri Lanka

När du fokuserar på att skapa en helt ny digital närvaro eller uppgradera din befintliga finns det många variabler du behöver tänka på. När allt kommer omkring är faktorer som design, skalbarhet och användaruppfattningar avgörande för den totala framgången för din webbplats och mobilapplikation.

På grund av detta måste du se till att du har en prissättningsmodell på plats som upprätthåller engagemang från ditt utvecklingsteam och samtidigt driver långsiktigt affärsvärde. Här är en snabb men informativ lista över de tre vanligaste prissättningsmodellerna som används i programvaruutveckling idag, innan du gör det stora åtagandet och loggar in på den streckade linjen.

1. Fast prissättningsmodell

Som namnet antyder har fast prissättningsmodeller ett slutligt pris bekräftat av båda parter i förväg, tillsammans med omfattning och tidslinjer. Även om allt är i sten och det är svårt att göra undantag, erbjuder en fast prissättningsmodell fullständig förutsägbarhet och noll överraskningar när det gäller slutprodukten.

Fast prissättning är perfekt för pilotprojekt och MVP, särskilt om de har ett litet omfång och begränsade funktioner.

Efutures Colombo Sri Lanka

2. Modell för tids- och materialprissättning (eller delmål)

En prissättningsmodell som är baserad på tid och / eller resurser som används i utvecklingsfasen ger mer flexibilitet för ett projekts övergripande omfattning. Dessutom kan betalningar också planeras baserat på specifika delmål som uppnås, för vilka produktägaren har befogenhet att fatta det slutliga beslutet.

Tids- och material- eller delmålsbaserad prissättning är lämplig för komplexa, långsiktiga projekt som har flytande projektomfång eller behöver flexibilitet för detsamma.

3. Dedikerad teamprismodell

Om du vill ha specifika teammedlemmar eller ett helt team från din samarbetspartner på Sri Lanka till ditt projekt måste du betala för varje teammedlem du reserverar. Detta inkluderar deras löner samt en lednings- / administrativ avgift.

Dedikerade team är ett populärt alternativ för företag som lägger ut sin IT-verksamhet, särskilt på lång sikt / kontinuerlig basis. Därför är denna prissättningsmodell också perfekt för att hålla och behålla de bästa talangerna i ett team.

Eftutures besök i Stockholm

Sammanfattningsvis

Mjukvaruutveckling är mer än att bara ställa brainstormingskrav, bygga koder och implementera en slutlig version. Även om de enklaste projekten är långsiktiga är det absolut nödvändigt att ha en kostnadseffektiv prismodell på plats. Från fasta till delmåls prissättningsmodeller kan skräddarsys för att passa ditt företags unika krav. Detta kan inkludera (men är inte begränsat till) oro kring projektets livslängd, samt hur komplex det är. Mängden nödvändiga beräknings- / lagrings- / nätverksresurser bidrar också avsevärt till kostnader, liksom nivån på kontroll / övervakning du förväntar dig att ha över ditt programvaruutvecklingsteam.

Vill du veta mer om pris- och engagemangsmodellerna som It-företagen på Sri Lanka erbjuder?

Kontakta oss info@houseofsrilanka.se

Why not live and work from Sri Lanka?

The new age of digital nomads

For those of us set to be working from home for the foreseeable future, an array of exciting possibilities has opened up. No longer limited by rigid working hours, face-to-face meetings and the daily commute, we have increased our everyday leisure time, and can work from whichever base we find most convenient: our bed; the garden; a coffee shop – or even a different country.

The phrase ‘digital nomads’ was first bandied about over a decade ago, largely in reference to millennials seeking to break away from the constraints of the traditional workplace and wrangle the power of social media to make the world their office, but with traditional working models now being uprooted in all industries, people of all ages now also have the chance to seize this freedom.

https://www.srilankainstyle.com/blog/why-not-live-and-work-from-sri-lanka?fbclid=IwAR1-7hoSz-yLLGg5iL8N-29lgzjnAQhXu1NSnXMA4WiE_dct8u8z5SeBABw

Travel news market 5 november

Sweden-Sri Lanka Business Council (SSLBC) har omfattande kunskaper om Sri Lanka och förutsättningarna för att göra affärer med eller etablera sig på Sri Lanka. SSLBC har ett stort nätverk och ett gott renommé och genomför kontinuerligt aktiviteter i Sverige och på Sri Lanka för att stötta handelsutbytet mellan våra två länder. Turismen är viktig näringsgren inom detta utbyte. Vi bistår med kunskap och kontakter inför den kommande återstarten.

Dear travel industry colleagues.
Travel News Market will be held as planned November 5th, 2020. The development of the Covid – 19 pandemic in Sweden is going in a positive way so we decided to go through with this trade fair in a safe way. We believe that there is a great demand for restart the travel trade and start meeting each other again. Although this time in a safe way with the following instructions.

* Visitors must have pree-booked meetings
* Meetings must be sitting down
* Face mask is offered if needed
* Be restrictive with free-flow networking
* Mingle parties are not permitted

Networks produce cheap respirators

https://www.mynewsdesk.com/se/malmo-universitet/pressreleases/naetverk-tar-fram-billiga-respiratorer-3042749?utm_campaign=Alert&utm_source=alert&utm_medium=email

Researchers at Malmö University are part of an international network that produces drawings to be able to manufacture cheap respirators. The equipment will now be inspected and the hope is that it will be able to be used within two years.

A group of volunteers in various specialist areas, including dentists, doctors and engineers, have formed the LibreLabs platform. Covid-19 has shown the need to be able to help patients through the development of new technology. The purpose of the collaboration is to make medical technology accessible to all. The drawings can be downloaded for free.

  • The pandemic has shown that the lack of respirators is a problem in many parts of the world, for example in my home country Sri Lanka, says Manjula Herath, doctoral student at the Faculty of Dentistry.

Lives up to medical standard
Respirators help patients with breathing. The aim is to make a sustainable and affordable solution that is made available for production in low- and middle-income countries, where there is a significant shortage of respirators.

  • It’s not a field respirator. It will be a respirator that lives up to the medical technical European standard and that works for long-term use. We are not there yet, but that is our goal, says Manjula Herath.

Together with colleague Lisa Papia, senior lecturer and dental technician, he has developed a design for 3D prints of some of the key components found in a respirator. Researchers at Trinity College Dublin have contributed computer simulations. In total, about 15 researchers are included in the project.

Can be ready within two years

  • We produce the drawings and create files. Based on them, you should be able to make respirators yourself, says Lisa Papia.

A first prototype will undergo a quality assessment in London by an independent party to see if the equipment works as intended. Manjula Herath and Lisa Papia believe that this will be ready within six months. Changes will probably need to be made, and they consider it realistic that an approved respirator can be in place within two years.

  • To be able to get there, we need financing, which is something we work with, says Manjula Herath.

”A commercially manufactured respirator today costs around 10,000 dollars and we believe that ours can be manufactured for around a tenth of that cost,” he says.

Kanelbullens dag

Idag den 4 oktober firar vi i Sverige kanelbullens dag, men det är viktig att äta den rätta och nyttigare kanelen. Nämligen den som kommer från Sri Lanka och benämns Ceylon Cinnamon. https://kurera.se/darfor-ska-du-valja-ratt-sorts-kanel/

Journalisten Anna-Britta Ståhl har besökt Sri Lanka och genom åren skrivit mycket om hälsa däribland kanel (Ceylon Cinnamon)

I Sverige kan du t ex köpa Ceylon Cinnamon hos CeylonStores