Alla inlägg av ivan

London’s leading precision nutrition service goes Mobile!

The backstory 

Over a year ago, Fresh Fitness Food (FFF), introduced its web platform to the market. Now, FFF is kicking off 2021 with a brand new mobile app, live and ready to download!

For those unfamiliar with the brand, FFF Fresh Fitness Food (FFF) combines precision nutrition with convenience, by offering individualized meals, cooked, and delivered to your door, daily. In a market brimming with generic healthy meal providers, what sets FFF apart is its ability to individually tailor meals to every customer, taking into account their nutritional needs, health goals, allergies, and food preferences. Selecting appropriate meals per customer, then preparing and sizing them to suit individual nutritional requirements is daunting enough – but to do this at scale, particularly at the scale at which FFF operates at, is extremely complex. Currently, FFF delivers more than 70,000 meals per month in London and the suburbs. 

This is largely made possible through the end-to-end web-platform that Calcey developed for FFF to manage its entire business. This mini-ERP manages FFF’s complete workflow from customer sign-up and automates meal planning to ensure that users receive the exact nutrition they need each day. It even helps FFF manage cooking manifests and deliveries. Upon launching the solution FFF realized an immediate 14% improvement in gross margins. 

Read more

-Vi har kunskap om och kontakt med Sri Lankas ledande IT-företag, som gör att vi kan ge oberoende, ärliga råd. Tillsammans med dig ser vi till att du får den bästa lösningen för ditt företag; vår unika position som oberoende experter inom IT och med djup kunskap om Sri Lanka gör att vi kan vägleda dig längs din väg till bättre, billigare och effektivare IT-utveckling

info@houseofsrilanka.se

Linearsix i colombo – specialister inom fintech

För att fira fyra år med framgångsrik digital omvandling av bank- och finanssektorn på Sri Lanka, fokuserar LinearSix på nya lösningar för bank och försäkring 2021.

Linearsix, med kontor i Colombo, har kommit långt tack vare deras omfattande expertis av att bistå banker och finansinstitut att öka lönsamheten genom digitalisering. Idagsläget har Linearsix 20 kvalificerade medarbetare.

”Under de första två månaderna av verksamheten vann vi ett stort kontrakt för att omvandla kärnbanksystemet till ett ledande finansföretag på Sri Lanka och hjälpa en ledande bank med deras Robotic Process Automation-arbete” berättar grundare och VD, Mario Gooneratne.

Deras framgångsrika resa inom banksektorn ledde till att LinearSix och dess partner Yaala Labs var det enda lokala företaget som valdes ut av Central Bank of Sri Lanka (CBSL) för att utforma sin nya KYC-lösning (Know Your Customer) som ett bevis på koncept med blockchain-teknik. På tal om detta satsade Gooneratne, ”Bankbranschen måste anamma framväxande teknik, förbli flexibel för att anta utvecklande affärsmodeller och sätta kunderna i centrum för varje strategi. Jag är stolt över att säga att banker på Sri Lanka  ligger i framkant inom teknik när det gäller kärnbanksystem. Vi uppmuntras av de senaste steg som CBSL har tagit för att tillåta elektronisk Know your Customer (eKYC) och digital onboarding. ”

Mario noterade: ”Med den nuvarande pandemin har efterfrågan på optimerade digitala upplevelser ökat. Förväntningarna hos den moderna konsumenten och medarbetaren formas av de bästa upplevelserna som Slack, Uber och WhatsApp erbjuder. Våra produkter är designade och konstruerade för att leverera sådana enhetliga och friktionsfria upplevelser inom finansiella tjänster. Med fokus på bank och försäkring har de förvandlat klumpiga äldre system med begränsad kapacitet och kontroller, för att skapa fantastiska upplevelser som har gynnats och uppskattats väl hos våra kunder ”.

LinearSix har hjälpt flera banker att bygga API: er med tanke på Open Banking och är redan i drift för Digital Banking och e-plånbokstjänster.

LinearSix ser maskininlärning som sin nästa innovation. Banker kan nu erbjuda tjänster till kunder baserat på realtidsdata och insikter istället för att vänta på att en kund ska kontakta banken med en begäran. Virtuella agenter kan analysera data och föreslå en tjänst eller en mix av tjänster, skräddarsydda efter kundens behov, vilket gör det möjligt för banker att förutse kundernas önskemål och behov proaktivt. Denna teknik verifierar och analyserar också juridiska dokument och kontrakt för att säkerställa att kunden och banken skyddas. ”Vi kör för närvarande några piloter för att utforska maskininlärningsdrivna kreditbeslut, med hjälp av kundernas kreditbeteende för att automatisera en banks lånebeslutsprocess”, säger Gooneratne.

Kontakta – info@houseofsrilanka.se för att veta mer om möjligheterna på Sri Lanka inom fintech. Dels för att finna kompetens och dels för nya marknader i Sydasien avseende svenska innovationer inom fintech.

COVID-19-krisen ökar behovet för programvaruutvecklingen och outsourcing.

Den pågående COVID-19-krisen har påverkat den europeiska IT-marknaden. Pandemin har betonat vikten av digital transformation och stimulerat efterfrågan på IT-lösningar. Många företag har inte egen kunskap och färdigheter för att utveckla dessa verktyg. Vi noterar därför, tack vare fler förfrågningar till oss, därför att behovet av noggrant utvalda outsourcingpartners har ökat.

De regelbundet införda nedstängningarna lyfter också fram behovet fler digitala tjänster. Tjänster som, om de inte finns, måste utvecklas snabbt eller när det funnits tidigare -anpassas till rådande läge.

Självklart stör COVID-19 affärerna för många även outsourcing leverantörer. Projekt som var på väg att påbörjas har senarelagts, men inte ställts in.

När återhämtningen börjar förväntas efterfrågan på tjänster för mjukvaruutveckling att öka. Pandemin har betonat fördelarna med IT-lösningar, både för interna affärsprocesser och för samverkan med kunder. Företagen är nu mer medvetna om att pandemier kan hända igen. De är medvetna om vilken effekt detta skulle ha på deras verksamhet. Ändå är det i allmänhet inte möjligt att anställa extra personal för att utveckla programvara, särskilt efter en kris som denna. Det är då erfarna outsourcing leverantörer med hög flexibilitet som söks.

Behoven av kompetens i Sverige är fortsatt stor. IT- och Telekomföretagen presenterade 17 december sin rapport med prognos avseende behovet av IT-kompetens.

Vi noterar att fler företag funderar på outsourcing av IT i och med att det kan göra dem mer flexibla och starkare i svåra tider. Detta är naturligtvis bara fallet om outsourcing genomförs med hög kvalité. Hemarbete har suddat ut skillnaden mellan interna, nearshore- och offshore-team. Detta medför att fler tittar på andra destinationer än de traditionella. Sri Lanka kommer vara ett intressant alternativ. Vi kunde också konstatera att företag som har en del av sin utveckling på t ex Sri Lanka kunde genomföra hemarbete i stor skala bättre än de som inte har outsourcing. Detta då rutinerna redan fanns på plats. Det som hände var att det blev bara några fler på de dagliga onlinemötena.

Ökad digital transformation kräver ytterligare programvarulösningar och därmed utvecklingskapacitet.

De nya omständigheterna och utmaningarna orsakade av COVID-19 har skapat möjligheter för tjänster för mjukvaruutveckling.

Företagen går snabbare in i molnet och behöver skräddarsydda lösningar för att göra det. Eftersom arbete hemifrån blir allmänt accepterat behöver personalen fjärråtkomst till sina filer och program. Återförsäljare behöver webbshoppar och appar nu när deras kunder har blivit vana vid online-shopping. Jordbruksföretag behöver appar för att göra sin försörjningskedja transparent och kommunicera med sina jordbrukare. Och det här är bara några få exempel.

Alla dessa programvarulösningar kräver utvecklare med hög kompetens och kunskap. Utvecklare måste också ha mycket erfarenhet och leverera lösningar snabbt. Informationssäkerhet och kvalitet är oerhört viktigt. Vi rekommenderar att välja samarbetspartners som har erfarenhet av den svenska marknaden. Läs gärna några citat och kundcases på www.itsrilanka.se

Tack vare att de av oss noggrant utvalda IT-företagen på Sri Lanka och våra erfarna rådgivare här i Sverige garanterar vi att ni hittar rätt partner i – rätt tid och till rätt pris.

Kontakta oss idag – info@houseofsrilanka.se

Ascentic embarks on an ambitious culture-focused growth

Having forayed into Sri Lanka’s fast-paced technology solutions arena just a little over three years ago, Ascentic is gearing up to embrace its existing culture and pursue an ambitious growth strategy to be recognized as a workplace where tech professionals would love to work for.

Since its inception in 2017 the company has had a steady growth with a positive outlook for continuous expansion.  And for the upcoming year, the recruitment of talented and curious engineers is only expected to increase to keep up with the demand.

Ascentic’s founders Anna Kalm and Patrik Alm moved to Sri Lanka in 2016 determined to build an outstanding company. “Sweden is embarking on a rigorous technological drive. Though there are great developers in Sweden, they are just not enough in numbers.”

Läs mer om Ascentic i artikeln

Vill du veta mer om Sri Lankas IT-industri och hur du kan starta ett eget team – kontakta info@houseofsrilanka.se

Offshore är ett bra alternativ till att bygga en intern IT-organisation.

Med en bra implementeringsstrategi är det möjligt att förverkliga många fördelar med offshoring som ger ditt företag;

  • Tillgång till spetskompetens och teknisk expertis
  • Flexibilitet med tillgängliga resurser
  • Kostnadsbesparingar

Samtidigt flödar nätet över  av varningar och negativa berättelser om offshoring, med många exempel där man har misslyckats spektakulärt och vinsten har varit lika med noll eller faktiskt slutat i minus. Vi vill vara tydliga – det passar inte för alla men fler företag skulle gynnas affärsmässigt om de använde offshore.

House of Sri Lanka har under flera år byggt upp mycket erfarenhet av offshoring och har haft stor framgång i våra projekt. På detta sätt har vi en unik position med kompetens i kombination med nära relationer med utvalda IT-företag på Sri Lanka. Vår modell bygger på strategisk förankring med kunden, där både den aktuella bilden och framtida mål tas hand om.

Colombo, Sri Lanka

Så hur lyckas man med offshoring? Det finns många perspektiv att överväga och förutsättningar som måste finnas för att realisera potentiella vinster. Nedan följer en kort beskrivning av fyra områden som vi anser är avgörande för framgång.

Intern förankring och mognad i organisationen

Användningen av offshoring måste vara ett strategiskt beslut med en långsiktig horisont och inte bara ses som en kortvarig nödlösning. Organisationen måste vara redo att hantera nya arbetsmetoder och distribuerade team samt ha ett förankrat och accepterat behov av det på alla nivåer. Samtidigt ger offshoring en möjlighet att optimera användningen av interna resurser och vidareutveckla kärnverksamheten.

Extended team och domänexpertis byggd över tiden

Offshoring ger tillgång till rätt expertis vid rätt tidpunkt, men det är absolut nödvändigt att bygga relationer mellan interna och externa resurser. De stora vinsterna skapas också bara över tiden när ett eller flera extended teams med domänkunskap kan byggas upp. Det är viktigt att bygga team som behåller samma medarbetare över tiden. Här har Sri Lanka en särställning eftersom personalomsättningen är unikt låg.

Lokal närvaro och flexibla möten

En lokal närvaro bygger bra relationer snabbare och kan snabbt hantera utmaningar och komplexitet som uppstår. Flexibilitet och skalning krävs också ofta vid behov, till exempel genom att införa support- och utvecklingsavtal där behovet förändras över tid från ny utveckling till underhåll. En professionell aktör som House of Sri Lanka med lokal närvaro förenklar hanteringen av avtal och ger trygghet.

Möjliggör för att delar av hemmateamet kan besöka och även arbeta hos extended team i Colombo. Det är populärt hos medarbetarna och gynnar därmed rekryteringen i Sverige. En månad eller två i Colombo under de kalla vintermånaderna här hemma ger nödvändig energi.

Anpassade processer och verktyg

Surf, sand och sol är ett välkommet avbrott.

Följ gärna en flexibel metod med dagliga standups och veckoplanering. Använd video och andra digitala samarbetsplattformar. Bjud in och kräv aktivt deltagande så att det skapar engagemang och motivation i hela IT-teamet. Se till att den nödvändiga infrastrukturen är på plats och tillgänglig för alla parter. utrustning, digitala verktyg, processer och rutiner. Alla är effektivare och trivs bättre då.

Se även vår hemsida för mer information om våra partners och hur vi kan hjälpa till med tjänster inom offshoring och strategi.

COVID19-krisen ökar behovet för programvaruutvecklingoch outsourcing

Den pågående COVID-19-krisen har påverkat den europeiska IT-marknaden. Pandemin har betonat vikten av digital transformation och stimulerat efterfrågan på IT-lösningar. Många företag har inte egen kunskap och färdigheter för att utveckla dessa verktyg. Vi noterar därför, tack vare fler förfrågningar till oss, därför att behovet av noggrant utvalda outsourcingpartners har ökat

De regelbundet införda nedstängningarna lyfter också fram behovet fler digitala tjänster. Tjänster som, om de inte finns, måste utvecklas snabbt eller när det funnits tidigare -anpassas till rådande läge.

Självklart stör COVID-19 affärerna för många även outsourcing leverantörer. Projekt som var på väg att påbörjas har senarelagts, men inte ställts in.

Calcey Technologies, Colombo, Sri Lanka

När återhämtningen börjar förväntas efterfrågan på tjänster för mjukvaruutveckling att öka. Pandemin har betonat fördelarna med IT-lösningar, både för interna affärsprocesser och för samverkan med kunder. Företagen är nu mer medvetna om att pandemier kan hända igen. De är medvetna om vilken effekt detta skulle ha på deras verksamhet. Ändå är det i allmänhet inte möjligt att anställa extra personal för att utveckla programvara, särskilt efter en kris som denna. Det är då erfarna outsourcing leverantörer med hög flexibilitet som söks.

Vi noterar att fler företag funderar på outsourcing av IT i och med att det kan göra dem mer flexibla och starkare i svåra tider. Detta är naturligtvis bara fallet om outsourcing genomförs med hög kvalité. Hemarbete har suddat ut skillnaden mellan interna, nearshore- och offshore-team. Detta medför att fler tittar på andra destinationer än de traditionella. Sri Lanka kommer vara ett intressant alternativ. Vi kunde också konstatera att företag som har en del av sin utveckling på t ex Sri Lanka kunde genomföra hemarbete i stor skala bättre än de som inte har outsourcing. Detta då rutinerna redan fanns på plats. Det var blev bara några fler på de dagliga onlinemötena.

Ökad digital transformation kräver ytterligare programvarulösningar och därmed utvecklingskapacitet.

Svenska besökare hos Calcey Technologies,

De nya omständigheterna och utmaningarna orsakade av COVID-19 har skapat möjligheter för tjänster för mjukvaruutveckling.

Företagen går snabbare in i molnet och behöver skräddarsydda lösningar för att göra det. Eftersom arbete hemifrån blir allmänt accepterat behöver personalen fjärråtkomst till sina filer och program. Återförsäljare behöver webbshoppar och appar nu när deras kunder har blivit vana vid online-shopping. Jordbruksföretag behöver appar för att göra sin försörjningskedja transparent och kommunicera med sina jordbrukare. Och det här är bara några få exempel.

Svensk besökare, Calcey Technologies, Colombo, Sri Lanka

Alla dessa programvarulösningar kräver utvecklare med hög kompetens och kunskap. Utvecklare måste också ha mycket erfarenhet och leverera lösningar snabbt. Informationssäkerhet och kvalitet är oerhört viktigt. Vi rekommenderar att välja samarbetspartners som har erfarenhet av den svenska marknaden.

Tack de av oss noggrant utvalda IT-företagen på Sri Lanka och våra erfarna rådgivare här i Sverige garanterar vi att ni hittar rätt partner i – rätt tid och till rätt pris.

Kontakta oss idag – info@houseofsrilanka.se

Beställ ditt ex gratis av Radars rapport – klicka här

Vanliga prismodeller för mjukvaruutveckling – och hur man väljer det bästa för dina affärsbehov.

Efutures Colombo Sri Lanka

När du fokuserar på att skapa en helt ny digital närvaro eller uppgradera din befintliga finns det många variabler du behöver tänka på. När allt kommer omkring är faktorer som design, skalbarhet och användaruppfattningar avgörande för den totala framgången för din webbplats och mobilapplikation.

På grund av detta måste du se till att du har en prissättningsmodell på plats som upprätthåller engagemang från ditt utvecklingsteam och samtidigt driver långsiktigt affärsvärde. Här är en snabb men informativ lista över de tre vanligaste prissättningsmodellerna som används i programvaruutveckling idag, innan du gör det stora åtagandet och loggar in på den streckade linjen.

1. Fast prissättningsmodell

Som namnet antyder har fast prissättningsmodeller ett slutligt pris bekräftat av båda parter i förväg, tillsammans med omfattning och tidslinjer. Även om allt är i sten och det är svårt att göra undantag, erbjuder en fast prissättningsmodell fullständig förutsägbarhet och noll överraskningar när det gäller slutprodukten.

Fast prissättning är perfekt för pilotprojekt och MVP, särskilt om de har ett litet omfång och begränsade funktioner.

Efutures Colombo Sri Lanka

2. Modell för tids- och materialprissättning (eller delmål)

En prissättningsmodell som är baserad på tid och / eller resurser som används i utvecklingsfasen ger mer flexibilitet för ett projekts övergripande omfattning. Dessutom kan betalningar också planeras baserat på specifika delmål som uppnås, för vilka produktägaren har befogenhet att fatta det slutliga beslutet.

Tids- och material- eller delmålsbaserad prissättning är lämplig för komplexa, långsiktiga projekt som har flytande projektomfång eller behöver flexibilitet för detsamma.

3. Dedikerad teamprismodell

Om du vill ha specifika teammedlemmar eller ett helt team från din samarbetspartner på Sri Lanka till ditt projekt måste du betala för varje teammedlem du reserverar. Detta inkluderar deras löner samt en lednings- / administrativ avgift.

Dedikerade team är ett populärt alternativ för företag som lägger ut sin IT-verksamhet, särskilt på lång sikt / kontinuerlig basis. Därför är denna prissättningsmodell också perfekt för att hålla och behålla de bästa talangerna i ett team.

Eftutures besök i Stockholm

Sammanfattningsvis

Mjukvaruutveckling är mer än att bara ställa brainstormingskrav, bygga koder och implementera en slutlig version. Även om de enklaste projekten är långsiktiga är det absolut nödvändigt att ha en kostnadseffektiv prismodell på plats. Från fasta till delmåls prissättningsmodeller kan skräddarsys för att passa ditt företags unika krav. Detta kan inkludera (men är inte begränsat till) oro kring projektets livslängd, samt hur komplex det är. Mängden nödvändiga beräknings- / lagrings- / nätverksresurser bidrar också avsevärt till kostnader, liksom nivån på kontroll / övervakning du förväntar dig att ha över ditt programvaruutvecklingsteam.

Vill du veta mer om pris- och engagemangsmodellerna som It-företagen på Sri Lanka erbjuder?

Kontakta oss info@houseofsrilanka.se