Newsletter from Sweden-Sri Lanka Business Council

The latest newsletter from Sweden-Sri Lanka Business Council. 3-4 times per month we publish a newsletter with business news from both Sweden and Sri Lanka. The latest one was published 3rd December http://gantrack.com/t/pm/1482878279678/  

Nyhetsbrev mars 2017

Tillbaka i Sverige sedan dryg vecka. Hade förmånen att få lyssna på Kommerskollegiums medarbetare som genomförde ett uppskattat seminarium i Colombo. Stor medial uppmärksamhet – här ett exempel. Svenska SVT var också på plats och filmade. Uppskattat var att vår ambassad i New Dehli via Anna Uggla var representerad. Fick i egenskap av gensekr för SSLBC […]

House & Garden om Sri Lanka och hotell bland trädtopparna.

Den ansedda brittiska tidningen House & Garden skriver entusiastisk om Sri Lanka – artikel. En annan artikel om hotell på Sri Lanka som vi gärna delar är denna om hotell bland trädtopparna – artikel Avslutar med en härlig bild från utsikten från lunchbordet på Galle Face Hotel i Colombo.