Kategoriarkiv: Business

WHY SMALL BUSINESSES DON’T GROW?

AROUND 70% OF SRI LANKAN WORKERS HOLD INFORMAL JOBS. WHY IS INFORMALITY SO STUBBORNLY HIGH, AND DOES IT MATTER IN THE FIRST PLACE

An earnest tenderer for a building improvement at a public sector energy organisation, who arrived at 9 am spent the next six hours to collect bidding documents. Due to the risks associated with the pandemic, employees at some public sector organisations are rostered for work two or three days a week. The officers who eventually attended to the tenderer arrived several hours late carrying bags of groceries evidently having completed weekly shopping during work hours.

Being a small business owner, the tenderer patiently endured another delay to pay a Rs1,500 non-refundable bid deposit. Although the state organisation publishes documents online tenderers must bid on, the originals are collected after paying a bid deposit.


For most small businesses, and private and informal sector workers, Covid has been devastating. Private sector employees endured pay cuts, small businesses went bust and those in informal jobs were without an income during the lockdowns to prevent the Covid pandemic’s spread.

Read more

Linearsix i colombo – specialister inom fintech

För att fira fyra år med framgångsrik digital omvandling av bank- och finanssektorn på Sri Lanka, fokuserar LinearSix på nya lösningar för bank och försäkring 2021.

Linearsix, med kontor i Colombo, har kommit långt tack vare deras omfattande expertis av att bistå banker och finansinstitut att öka lönsamheten genom digitalisering. Idagsläget har Linearsix 20 kvalificerade medarbetare.

”Under de första två månaderna av verksamheten vann vi ett stort kontrakt för att omvandla kärnbanksystemet till ett ledande finansföretag på Sri Lanka och hjälpa en ledande bank med deras Robotic Process Automation-arbete” berättar grundare och VD, Mario Gooneratne.

Deras framgångsrika resa inom banksektorn ledde till att LinearSix och dess partner Yaala Labs var det enda lokala företaget som valdes ut av Central Bank of Sri Lanka (CBSL) för att utforma sin nya KYC-lösning (Know Your Customer) som ett bevis på koncept med blockchain-teknik. På tal om detta satsade Gooneratne, ”Bankbranschen måste anamma framväxande teknik, förbli flexibel för att anta utvecklande affärsmodeller och sätta kunderna i centrum för varje strategi. Jag är stolt över att säga att banker på Sri Lanka  ligger i framkant inom teknik när det gäller kärnbanksystem. Vi uppmuntras av de senaste steg som CBSL har tagit för att tillåta elektronisk Know your Customer (eKYC) och digital onboarding. ”

Mario noterade: ”Med den nuvarande pandemin har efterfrågan på optimerade digitala upplevelser ökat. Förväntningarna hos den moderna konsumenten och medarbetaren formas av de bästa upplevelserna som Slack, Uber och WhatsApp erbjuder. Våra produkter är designade och konstruerade för att leverera sådana enhetliga och friktionsfria upplevelser inom finansiella tjänster. Med fokus på bank och försäkring har de förvandlat klumpiga äldre system med begränsad kapacitet och kontroller, för att skapa fantastiska upplevelser som har gynnats och uppskattats väl hos våra kunder ”.

LinearSix har hjälpt flera banker att bygga API: er med tanke på Open Banking och är redan i drift för Digital Banking och e-plånbokstjänster.

LinearSix ser maskininlärning som sin nästa innovation. Banker kan nu erbjuda tjänster till kunder baserat på realtidsdata och insikter istället för att vänta på att en kund ska kontakta banken med en begäran. Virtuella agenter kan analysera data och föreslå en tjänst eller en mix av tjänster, skräddarsydda efter kundens behov, vilket gör det möjligt för banker att förutse kundernas önskemål och behov proaktivt. Denna teknik verifierar och analyserar också juridiska dokument och kontrakt för att säkerställa att kunden och banken skyddas. ”Vi kör för närvarande några piloter för att utforska maskininlärningsdrivna kreditbeslut, med hjälp av kundernas kreditbeteende för att automatisera en banks lånebeslutsprocess”, säger Gooneratne.

Kontakta – info@houseofsrilanka.se för att veta mer om möjligheterna på Sri Lanka inom fintech. Dels för att finna kompetens och dels för nya marknader i Sydasien avseende svenska innovationer inom fintech.

Why not live and work from Sri Lanka?

The new age of digital nomads

For those of us set to be working from home for the foreseeable future, an array of exciting possibilities has opened up. No longer limited by rigid working hours, face-to-face meetings and the daily commute, we have increased our everyday leisure time, and can work from whichever base we find most convenient: our bed; the garden; a coffee shop – or even a different country.

The phrase ‘digital nomads’ was first bandied about over a decade ago, largely in reference to millennials seeking to break away from the constraints of the traditional workplace and wrangle the power of social media to make the world their office, but with traditional working models now being uprooted in all industries, people of all ages now also have the chance to seize this freedom.

https://www.srilankainstyle.com/blog/why-not-live-and-work-from-sri-lanka?fbclid=IwAR1-7hoSz-yLLGg5iL8N-29lgzjnAQhXu1NSnXMA4WiE_dct8u8z5SeBABw

SEB:s fondbolag investerar i grön obligation på Sri Lanka

SEB:s mikrofinansfonder samt Impact Opportunity-fonden har investerat 1,3 miljarder lankesiska rupier (cirka 66 miljoner kronor) i sin första gröna obligation. Pengarna ska finansiera gröna lån hos Pan Asia Banking Corporation i Sri Lanka.

30 juni 2020|12:25

SEB Investment management förvaltar idag sex mikrofinansfonder samt en bredare Impact Opportunity-fond med ett total kapital på drygt 9 miljarder kronor. Mikrofinansfonderna har tidigare finansierat Pan Asias utlåning till små- och medelstora företag.

– I och med SEB:s banbrytande arbete inom gröna obligationer är vi glada över att utvidga våra sociala investeringar till att även inkludera miljömässigt hållbara investeringar i Sri Lanka, säger Camilla Löwenhielm, portföljförvaltare inom mikrofinans på SEB.

Obligationen kommer att finansiera en ny låneprodukt ”Haritha Sammana” där Pan Asia erbjuder lån för nya gröna initiativ och projekt på Sri Lanka. Storleken på lånen som erbjuds ligger mellan 6 000-120 000 kronor med en löptid mellan 1 och 10 år.

– Sri Lankas jordbrukssektor är i stort behov av en omställning till ett mer hållbart jordbruk, ett arbete där Pan Asia spelar en viktig roll med produkter i framkant. Den nya låneprodukten kan till exempel finansiera klimatsmarta insatsvaror, användning av inhemska frön, solenergi och dropp-bevattning. Den förväntas även stärka små- och medelstora företag genom att erbjuda lån för solenergi- samt energieffektiva investeringar, säger Camilla Löwenhielm.

Hanna Holmberg, som började som portföljförvaltare inom Mikrofinans på SEB i mitten av maj understryker vikten av gröna obligationer och mikrofinansfonder för tillväxtmarknaderna.

– Den gröna obligationen gör det möjligt för en lokal kommersiell bank att få tillgång till långsiktig finansiering i lokalvaluta vilket är oerhört viktigt på tillväxtmarknader. Sen möjliggör gröna obligationer och mikrofinansfonder ytterligare inflöde av kapital som kan investeras i en mängd miljömässigt hållbara projekt som har en positiv ekonomisk och social inverkan på människors liv

SEB’s fund companies invest in green bonds in Sri Lanka

SEB’s microfinance funds and the Impact Opportunity Fund have invested 1.3 billion Sri Lankan rupees (approximately SEK 66 million) in their first green bond. The money will finance green loans from Pan Asia Banking Corporation in Sri Lanka.

June 30, 2020 | 12:25 PM

SEB Investment management currently manages six microfinance funds as well as a broader Impact Opportunity fund with a total capital of just over SEK 9 billion. The microfinance funds have previously funded Pan Asia’s lending to SMEs.

– With SEB’s groundbreaking work on green bonds, we are pleased to expand our social investments to include environmentally sustainable investments in Sri Lanka, says Camilla Löwenhielm, portfolio manager in microfinance at SEB.

The bond will finance a new loan product ”Haritha Sammana” where Pan Asia offers loans for new green initiatives and projects in Sri Lanka. The size of the loans offered is between SEK 6,000-120,000 with a maturity of between 1 and 10 years.

– Sri Lanka’s agricultural sector is in dire need of a change to more sustainable agriculture, a work where Pan Asia plays an important role with leading edge products. The new loan product can, for example, finance climate-smart input products, use of domestic seeds, solar energy and drip irrigation. It is also expected to strengthen small and medium-sized companies by offering loans for solar and energy-efficient investments, says Camilla Löwenhielm.

Hanna Holmberg, who started as portfolio manager in Microfinance at SEB in mid-May, emphasizes the importance of green bonds and microfinance funds for emerging markets.

– The green bond enables a local commercial bank to have access to long-term financing in local currency, which is extremely important in emerging markets. Then, green bonds and microfinance funds allow for additional inflow of capital that can be invested in a number of environmentally sustainable projects that have a positive economic and social impact on people’s lives.