Nyhetsbrev mars 2017

Tillbaka i Sverige sedan dryg vecka. Hade förmånen att få lyssna på Kommerskollegiums medarbetare som genomförde ett uppskattat seminarium i Colombo. Stor medial uppmärksamhet – här ett exempel. Svenska SVT var också på plats och filmade. Uppskattat var att vår ambassad i New Dehli via Anna Uggla var representerad. Fick i egenskap av gensekr för SSLBC […]

Fin blogg om te på Sri Lanka

ULTIMATE SRI LANKA FOR TEA ADDICTS It started with a single camellia sinesis plant brought from China in 1824 by the British, who had colonized the island then known as Ceylon in 1801. The plant was to be displayed in the Royal Botanical Gardens outside Kandy; but it has since grown into a $1.5 billion export business […]