53,2% ökning av antalet svenskar som besökt Sri Lanka i november

Siffrorna talar sitt tydliga språk – Sri Lanka är en raket på årets destinationshimmel.

I november var ökningen 53,2% jämför53,2 % ökningt med samma period förra året. På årsbasis är ökningen 32,3%.