SVENSKA KYRKAN Organisationsförändringar Asien

Kära vänner runt om på Sri Lanka

Svenska Kyrkan i utlandet håller på med en större omorganisation. Det innebär bland annat att de ambulerande prästerna flyttas ut i sina respektive regioner. För Asiens del blir det Bangkok.

Detta innebär också att jag efter åtta fantastiska år kommer att lämna min tjänst som ambulerande präst i Asien. Så från mitt håll vill jag gärna tacka för fantastiska möten, gudstjänster, skolavslutningar, samtal, samvaro, vänskaper och mycket mera. Så otroligt många fantastiska minnen och personliga möten jag bär med mig. Tack till er alla.

Framöver kommer Olof Olsson att ta över ansvaret för Asien:

Hej

Som Mogens skriver kommer jag, Olof Olsson (präst), tillsammans med min fru, Marie Olsson (assistent), att ansvara för svenska kyrkans arbete i Asien. Vi kommer att vara stationerade i Bangkok och arbetslaget kommer så småningom att utökas med ytterligare några tjänster.

Utöver de länder och platser som Mogens besökt kommer vårt ansvarsområde att vidgas något och också få lite annorlunda inriktning. Hur det exakt kommer att se ut vet vi inte idag, men vi kommer fortsatt att finnas till för så många av er som möjligt. Vi vet att Svenska kyrkan fått betyda mycket för många i Asien och vi hoppas kunna fortsätta med detta.

I mitten av februari räknar vi med att vara på plats i Bangkok och när vi väl fått ordnat upp lite praktiska bestyr kommer vi även att ge oss ut i regionen. Vi ser fram emot att snart få träffa er.

Vi har ännu inga mobilnummer, men ni når oss på följande mailadresser:

asien.kyrkan@svenskakyrkan.se

olof.e.olsson@svenskakyrkan.se

marie.olsson@svenskakyrkan.se