Sri Lanka inför visumfritt på prov för 30 länder.

Sverige är ett av de länder som omfattas av det välkomna beslutet från Sri Lanka regering, innebärande att visumfrihet införs i sex månader från 1 maj.

Praktiskt innebär beslutet att svenska turister inte behöver söka och betala för visum när de skall turista på Sri Lanka under 1 maj till 31 oktober.

Notera att det gäller för dem som söker ”visa on arrival”.

Syftet är att öka antalet besökare till Sri Lanka under lågsäsongen, men faller det väl ut är det inte helt omöjligt att det kan permanentas.

Det blir en välkommen besparing för den besökande turisten och de pengarna läggs nog med största sannolikhet på upplevelser, mat&dryck etc. under resan. Vilket kommer att gagna landet ändå.

Leif I Ohlson

Best of Sri Lanka.

Länkar för info

Sri Lankas Ambassad Stockholm

Sri Lankas Immigration