INFORMATION FÖR RESENÄRER ANKOMMANDE TILL SRI LANKA

För att underlätta och öka bekvämligheten för passagerare, som ankommer till Bandaranaike International Airport, inför Department of Immigration & Emigration från 1 januari 2023 följande rutiner;

Ankomstkorten måste fyllas i av utländska passinnehavare som anländer till landet och kan smidigt skickas in online.

Denna rutin kommer att gälla från och med 1 januari 2023.

Du skall fylla i information tre (3) dagar före resedatumet. Formuläret kan fyllas i på Immigrations- och emigrationsverkets hemsida via denna länk

https://eservices.immigration.gov.lk/emb/eEmbarkation/’#/home-page