Nyhetsbrev/newsletter from Sweden-Sri Lanka Business Council

Sweden-Sri Lanka Business Council tar i sitt senaste nyhetsbrev upp ett antal intressanta ämnen;

Investering i greenbuildings

Senaste turiststatistiken

Om hur några av bankerna på Sri Lanka förändrar sig digitalt

Dessutom ytterligare artiklar om både svenska och lanesiska förhållanden.

Läs nyhetsbrevet via denna länk http://gantrack.com/t/pm/1489850700581/