Kategoriarkiv: Affärer

En offshoredestination till skapar trygghet

Med den brist på IT personal som existerar idag använder många bolag offshoring som inslag i personalmixen. Av naturliga skäl börjar man på en plats och expanderar där om det fungerar bra. När verksamheten växer kan det vara klokt att utvärdera en andra eller tredje destination.

Skälen varierar, för de med behov av snabb produktutveckling kan det vara möjligheten att ”work around the clock” som är huvudskälet, dvs utnyttja olika tidszoner, för hårt konkurrensutsatta bolag kan det vara att säkra sig mot valutafluktuationer och lokal kostnadsutveckling och för de där verksamheten är affärskritisk kan det vara att minska den geopolitiska risken.

På House of Sri Lanka arbetar vi, sedan ett antal år, med ett noggrant utvalt antal partners på paradisön Sri Lanka. Sri Lanka skiljer sig från många andra destinationer eftersom:

  • Landet är politiskt stabilt och prioriterar utveckling inom IT och BPO
  • Bolagen överlag har en låg personalomsättning
  • Timkostnaden är låg, räkna med 25-35 USD som ett riktmärke
  • Industrin är småskalig, bolagen har ofta 100 – 400 anställda och man är intresserad av mindre engagemang, från 3 – 50 manår
  • Det finns många goda svenska och internationella referenser
  • Sri Lanka är ett paradis på jorden och flera av våra kunder har etablerat ett ”extended office” där för att kunna erbjuda egen personal att arbeta remote
  • Tidzonen fungerar väl in i en svensk arbetsdag.
  • Flexibiliteten är stor, allt från hela team till enskilda resurser, egen projektledning eller leveransansvar från partner. Dessutom är det enkelt att skala upp och ner.
    • Erfarenhet av att vara ett av flera internationella utvecklings- och innovationscentra                          (t ex Sri Lanka- Ukraina – Vietnam)
Nils Molin, senior rådgivare
Henrik Palmquist, senior rådgivare

Kontakta våra rådgivare idag

GREAT PLACE TO WORK SRI LANKA

What an actual Great Place To Work looks like.

What makes a company a great place to work? The question may prompt varying answers depending on your own expectations. But a common understanding is that for a work environment to be a “great place”, it comes down to how accommodating a company is to its employees and the business it’s in. Contributing factors often include culture, great pay, ease of communication, having the right support structure, and a whole lot more. But for the likes of Calcey Technologies, a Great Place To Work goes far beyond a mere marketing tagline.

Back when Mangala Karunaratne set up Calcey, the idea was to replicate the Silicon Valley culture in Sri Lanka. This meant building a company with empowered people, flat management structure, pure meritocracy, the whole nine yards. “It’s been a culture that has been growing since 2002”, says Ishara Walpola, Head of HR at Calcey. Read more

Ancon på besök

Upptäck möjligheterna på Sri lanka

De sista dagarna av 2021 publicerades några läsvärda artiklar i SvD och dessutom uppmärksammades en rapport från Sveriges Ingenjörer.

Budskapet var entydigt – brist på kompetens och att medarbetarna vill ha flexibilitet.

I samband med outsourcing av IT-tjänster nämns ofta våra grannländer t ex Baltikum eller Polen, men även andra europeiska grannar som t ex Ukraina eller länderna på Balkan. Naturligtvis tas även erfarenheter från Indien och länder i Sydostasien med i rapporteringen. Sri Lanka, som jag arbetat med i över 15 år nämns inte allt för ofta. Det kan tyckas förvånande eftersom mer än 100 svenska företag har IT-kompetens från Sri Lanka (direkt eller indirekt). Kanske det är så att företagen vill behålla denna pärla för sig själva, men det är inte mitt uppdrag utan tvärtom.

Det finns några viktiga ingångsvärden vid val av offshorepartner som är generella;

1.      Har den tilltänkta samarbetspartnern tillräcklig erfarenhet av att erbjuda offshoretjänster eller är detta nytt för dem?

2.      Hur är den finansiella situationen i företaget? Kan de expandera och hur klarar de tuffa tider?

3.      Vilka referenser finns och vad säger andra kunder?

4.      Hur hanteras informationssäkerheten och finns de certifieringar som krävs

5.      Vem äger företaget och hur ser ledarskapet ut? Vilka sitter i ledningsgruppen?

6.      Får du tillgång till att prata med HR och medarbetare innan samarbetet inleds eller är det bara sälj som ni har kontakt med?

7.      Vilka relevanta länder har de erfarenhet från?

8.      Kan de stödja er 24/7 om det behövs?

9.      Finns det möjlighet att inkludera andra outsourcingtjänster?

10.  Personalomsättning och möjligheter att skala upp och ned.

11.  Finns relevanta styrdokument för mångfald och en inkluderande arbetsmiljö – vad skiljer från Sverige?

12.  Passar företagets CSR-arbetet med ditt företags värdegrund?

Artiklarna som nämns ovan belyste inte bara bristen på kompetens utan även kostnaderna för löner och kontor.

Jag vill oftast ta upp det faktum att Sri Lanka har väldigt kompetenta IT-utvecklare, men självklart kommer kostnaden att påverka varför en offshorelösning väljs.

I SvD artikeln nämndes några exempel och låt oss göra en enkel prisjämförelse.

Program- och systemutvecklare: 46 500 kr / månad i Sverige

De svenska 46.500 kr skall kompletteras med sociala avgifter, försäkringar och hyra.

Vi tog genomsnittet av vad Sveriges Ingenjörer tog upp som kostnad kontor (4.000 kr/månad) och använde sedan verksamt.se kalkylator. Månadskostnaden är då cirka 65.000 kr/mån.

Vi har ej heller tagit upp längre betald semester i Sverige.

Motsvarande belopp på Sri Lanka avgörs av vilken kompetens som efterfrågas. Kostnaden är jämfört med Sverige 50-65% lägre och då ingår allt; kontorsplats, skatter, sociala avgifter, licenser etc – med andra ord detta är beloppet som står på fakturan.

I en uppföljande artikel togs även upp att många svenska utvecklare kan få ordentliga lönelyft om de flyttar utomlands. Jag skulle även vilja belysa det faktum att ett utvecklingscentrum på Sri Lanka även lockar både svenska och utländska utvecklare. Att kombinera arbete i helt moderna kontor i Colombo med möjligheten att utnyttja paradisön på helger och ledigheter slår de flesta av alternativen. Dessutom ligger Sri Lanka väl till ur ett geografiskt perspektiv, med direktförbindelser till Asien, Mellanöstern och Afrika.

Redan har flera svenska företag valt att låta sin personal arbeta från Sri Lanka under perioder då svenskt slaskväder inte piggar upp. Även detta ett bra argument för rekrytering hemma i Sverige.

Ingen alternativ text angiven för den här bilden

Jag ser fram emot att ta emot fler besökare under 2022 som vill se på möjligheterna att sätta upp ett team av IT-utvecklare i Colombo eller även lösningen med eget företag på sikt. För mig finns inget trevligare än att ta emot besökaren på Colombo flygplats och lotsa genom ett noggrant program, som inkluderar ett dopp i Indiska oceanen.

Vi ses på Sri Lanka 2022, men börja med att kontakta mig och mina kollegor på info@houseofsrilanka.se eller delta i vårt webinar 14 januari – anmälan här

Cashewmeetly launches new sustainable vegan meat on cashew apple in store

Artikel på svenska –

Cashewmeetly launches new sustainable vegan meat on cashew apple in store
For every cashew nut that is harvested, a completely edible and nutritious cashew apple is thrown away. In Africa alone, 16 million tonnes of cashews rot every year in connection with the cashew harvest. This is where Linnéa Falkinger’s idea was born to take care of the apple and refine it on site in the country of production, both to create new local jobs and to create a new, versatile and natural plant-based alternative to meat in cooking. The result was Cashewmeetly, which is now being launched nationally in Axfood’s stores. Through Dalarna Science Park, Linnea receives coaching in the development of the company.

Cashewmeetly rests on the idea of a circular, sustainable and social business model. The social entrepreneur Linnéa Falkinger wanted to create new jobs for otherwise unemployed women in Senegal, reduce food waste and offer a new sustainable plant-based food. At the same time, she wanted to reinvest some of the profits to finance children’s and young people’s schooling, support local charity projects and offer microloans to creative entrepreneurs in the country of production.

The idea was to take advantage of the cashew nut, the fruit itself and the ”residual product” from the production of cashew nuts. In Africa alone, 16 million tonnes of cashews rot away each year in connection with the harvest of cashews. 57 percent of the world’s cashews come from Africa. Only 5 percent of the nuts are processed locally, which means that thousands of local jobs are lost, and nutritious food is wasted.

Collaboration and business development with science parks

Via Dalarna Science Park’s partner Krinova Science Park, which specializes in food, Linnéa and Axfood got in touch at the beginning of the year. And since then, the work has been going on to develop and launch Cashewmeetly widely on the Swedish market.

– I want to build a brand that is good for people, the climate and the economy. But to really make a difference requires a lot of work with, for example, quality assurance, packaging, distribution and marketing – and to bring up large volumes. Through the collaboration with Axfood, I get a chance to reach the market broadly and in several different ways. The hope is to be able to establish Cashewmeetly globally, and start more sustainable circular productions in other countries that have large productions of cashew nuts where cashews are still wasted, says Linnéa Falkinger.

Launch of vegan meat in store

Cashewmeetly is a versatile cooking product, completely without additives. You can cook, fry, wok and grill the vegan meat, or put it in the food processor and drive to minced meat. Only the imagination sets limits. Cooked, the cashew waffle is fruity, slightly sour and has good chewing resistance.

During the latter part of October 2021, Cashewmeetly will be available at Urban Deli, Willys, Willys Hemma- and Hemköp stores and on Mat.se, and thus available in over 300 stores and e-commerce across the country.

-It is a privilege to follow and support an entrepreneur like Linnea through both setbacks and successes, as it always is when a new product is developed and is to be launched on a market. Now Linnea is at one of its milestones when the product will be on the market and it will be incredibly exciting to see how it is received. We are proud of the work Linnea has done to get here and the great positive impact the product and business model has on both people, the climate and the economy, says Victoria Ställberg, Head of Business Development.

Facts about Cashewmeetly and cashews

Cashewmeetly consists of a single ingredient, namely 100 percent naturally processed cashew apple. The cashew apple is a so-called fake fruit, which looks like a mixture between a pepper and an apple. Under the cashew apple grows the real fruit, a kidney-shaped stone fruit, which contains the seed that most people recognize as a cashew nut.

For every 10 kilos of cashews consumed today, 90 kilos of fully edible and nutritious cashews are thrown away, which until now have been seen as a waste product. Consumption of cashews increases by about 40 percent per year, and food waste for all cashews that are discarded as well. Taking care of the apple and using it as a new type of vegan meat thus reduces both food waste, and the product can contribute to sustainable food production, with a product that maintains a high quality and taste, and is completely natural.

The cashew apple is low in calories and is a natural source of minerals, iron, phosphorus, calcium, protein, potassium, fiber and carotene, and the cashew apple contains 5 times as much vitamin C as an orange. The colorful by-product smells sweet, but in its fresh state has a rough aftertaste, a bit like an unripe banana. The shelf life is less than 24 hours when the apple is detached from the tree. Then the decay process begins, and millions of tons of cashews therefore rot away every year around the world, in connection with the harvest of the cashews.

Cashewmeetly takes care of the waste fruit directly from the farmers and then processes it through a special drying method

This creates a nutritious food that in cooking offers a unique, fruity and slightly sour taste and meaty texture that fits just as well in the slow cooker as in the taco or on the skewer.

The production of Cashewmeetly creates new jobs for unemployed women in the country of production and the entire production has a social, circular and social business model. Part of the profit goes to finance children and young people’s schooling, support local charity projects and offer microloans to entrepreneurs in the country of production.

With a long shelf life in its dried form and with the social business model that Cashewmeetly has created, the product is good for both the climate and the people along the entire product chain. This creates a nutritious food that offers a unique, fruity and slightly sour taste and meaty texture fits just as well in the slow cooker as in the tacos or on the skewer.

The production of Cashewmeetly creates new jobs for unemployed women in the country of production and the entire production has a social, circular and social business model. Part of the profit goes to finance children and young people’s schooling, support local charity projects and offer microloans to entrepreneurs in the country of production.

With a long shelf life in its dried form and with the social business model that Cashewmeetly has created, the product is good for both the climate and the people along the entire product chain.