Swedish Faces in Sri Lanka

Vi har börjat ett projekt med namnet ”Swedish Faces in Sri Lanka”.

Syftet är att visa på svenska exempel av entreprenörskap eller de som funnit anställning på Sri Lanka.