En offshoredestination till skapar trygghet

Med den brist på IT personal som existerar idag använder många bolag offshoring som inslag i personalmixen. Av naturliga skäl börjar man på en plats och expanderar där om det fungerar bra. När verksamheten växer kan det vara klokt att utvärdera en andra eller tredje destination.

Skälen varierar, för de med behov av snabb produktutveckling kan det vara möjligheten att ”work around the clock” som är huvudskälet, dvs utnyttja olika tidszoner, för hårt konkurrensutsatta bolag kan det vara att säkra sig mot valutafluktuationer och lokal kostnadsutveckling och för de där verksamheten är affärskritisk kan det vara att minska den geopolitiska risken.

På House of Sri Lanka arbetar vi, sedan ett antal år, med ett noggrant utvalt antal partners på paradisön Sri Lanka. Sri Lanka skiljer sig från många andra destinationer eftersom:

  • Landet är politiskt stabilt och prioriterar utveckling inom IT och BPO
  • Bolagen överlag har en låg personalomsättning
  • Timkostnaden är låg, räkna med 25-35 USD som ett riktmärke
  • Industrin är småskalig, bolagen har ofta 100 – 400 anställda och man är intresserad av mindre engagemang, från 3 – 50 manår
  • Det finns många goda svenska och internationella referenser
  • Sri Lanka är ett paradis på jorden och flera av våra kunder har etablerat ett ”extended office” där för att kunna erbjuda egen personal att arbeta remote
  • Tidzonen fungerar väl in i en svensk arbetsdag.
  • Flexibiliteten är stor, allt från hela team till enskilda resurser, egen projektledning eller leveransansvar från partner. Dessutom är det enkelt att skala upp och ner.
    • Erfarenhet av att vara ett av flera internationella utvecklings- och innovationscentra                          (t ex Sri Lanka- Ukraina – Vietnam)
Nils Molin, senior rådgivare
Henrik Palmquist, senior rådgivare

Kontakta våra rådgivare idag