Stort intresse i Stockholm och Göteborg när IT-företag från Sri Lanka kom på besök

Att svenska företag har behov och intresse för att finna lösningar på kompetensbristen och de höjda kostnaderna inom IT-utveckling kunde konstateras 6-10 maj.

Under veckan har både Stockholm och Göteborg fått besök av IT-företag från Sri Lanka.

Intresset var stort och de mer publika verksamheterna har följts upp med direkta möten.

Stockholm fick besök av företaget Efutures https://www.efuturesworld.com/ . Deras medarbetare Ricky Perera medverkade bl a. vid ett frukostseminarium som rönte stort intresse. Ricky fick många positiva återkopplingar och fick resten av veckan i Stockholm följa upp med separata möten. Framförallt visar sig Efutures passa bra för start-ups och scale-ups.

Mot slutet av veckan var det dags för Sri Lankas första framträdande på Göteborg Tech Week. En kvalificerad panel bestående av Nils Molin från Radar Ecosystem, Mangala Karunaratne från branschorganisationen SLASSCOM (och grundare  av Calcey Technologies samt Henrik Palmquist från Nelly. De tre berättade om sina respektive erfarenheter från Sri Lanka och av dess IT-företag. 

Sri Lanka har visat sig vara en bra partner för svenska företag vilket de gärna berättar om (se nedan för intervjuer och Radars rapport). 20-24 maj kommer Mangala och några av hans kollegor vara tillbaka i Sverige för dem som önskar träffa dem i separata möten. 

Kontaktperson: 

Leif I Ohlson, 070 517 28 12

leif.ohlson@itbposl.com

Referenser

Läs Radars rapport – ladda ned

Se intervju med Henrik från Nelly – video

Se intervju med Mikke från Ancon – video