Vanliga prismodeller för mjukvaruutveckling – och hur man väljer det bästa för dina affärsbehov.

Efutures Colombo Sri Lanka

När du fokuserar på att skapa en helt ny digital närvaro eller uppgradera din befintliga finns det många variabler du behöver tänka på. När allt kommer omkring är faktorer som design, skalbarhet och användaruppfattningar avgörande för den totala framgången för din webbplats och mobilapplikation.

På grund av detta måste du se till att du har en prissättningsmodell på plats som upprätthåller engagemang från ditt utvecklingsteam och samtidigt driver långsiktigt affärsvärde. Här är en snabb men informativ lista över de tre vanligaste prissättningsmodellerna som används i programvaruutveckling idag, innan du gör det stora åtagandet och loggar in på den streckade linjen.

1. Fast prissättningsmodell

Som namnet antyder har fast prissättningsmodeller ett slutligt pris bekräftat av båda parter i förväg, tillsammans med omfattning och tidslinjer. Även om allt är i sten och det är svårt att göra undantag, erbjuder en fast prissättningsmodell fullständig förutsägbarhet och noll överraskningar när det gäller slutprodukten.

Fast prissättning är perfekt för pilotprojekt och MVP, särskilt om de har ett litet omfång och begränsade funktioner.

Efutures Colombo Sri Lanka

2. Modell för tids- och materialprissättning (eller delmål)

En prissättningsmodell som är baserad på tid och / eller resurser som används i utvecklingsfasen ger mer flexibilitet för ett projekts övergripande omfattning. Dessutom kan betalningar också planeras baserat på specifika delmål som uppnås, för vilka produktägaren har befogenhet att fatta det slutliga beslutet.

Tids- och material- eller delmålsbaserad prissättning är lämplig för komplexa, långsiktiga projekt som har flytande projektomfång eller behöver flexibilitet för detsamma.

3. Dedikerad teamprismodell

Om du vill ha specifika teammedlemmar eller ett helt team från din samarbetspartner på Sri Lanka till ditt projekt måste du betala för varje teammedlem du reserverar. Detta inkluderar deras löner samt en lednings- / administrativ avgift.

Dedikerade team är ett populärt alternativ för företag som lägger ut sin IT-verksamhet, särskilt på lång sikt / kontinuerlig basis. Därför är denna prissättningsmodell också perfekt för att hålla och behålla de bästa talangerna i ett team.

Eftutures besök i Stockholm

Sammanfattningsvis

Mjukvaruutveckling är mer än att bara ställa brainstormingskrav, bygga koder och implementera en slutlig version. Även om de enklaste projekten är långsiktiga är det absolut nödvändigt att ha en kostnadseffektiv prismodell på plats. Från fasta till delmåls prissättningsmodeller kan skräddarsys för att passa ditt företags unika krav. Detta kan inkludera (men är inte begränsat till) oro kring projektets livslängd, samt hur komplex det är. Mängden nödvändiga beräknings- / lagrings- / nätverksresurser bidrar också avsevärt till kostnader, liksom nivån på kontroll / övervakning du förväntar dig att ha över ditt programvaruutvecklingsteam.

Vill du veta mer om pris- och engagemangsmodellerna som It-företagen på Sri Lanka erbjuder?

Kontakta oss info@houseofsrilanka.se